Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi

 • Ogłoszenie o przetargu

  Remonty cząstkowe dróg na terenie gminy Praszka
  Data publikacji: 16-09-2020 12:48
 • Ogłoszenie o przetargu

  Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Przedmość Postępowanie prowadzi Ochotnicza Straż Pożarna w Przedmościu
  Data publikacji: 26-08-2020 13:31
 • Ogłoszenie o przetargu

  Dostawa i montaż wyposażenia pływalni krytej w Praszce II
  Data publikacji: 27-07-2020 10:34
 • Ogłoszenie o przetargu

  Dowóz uczniów do przedszkola i szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 oraz dowozy doraźne
  Data publikacji: 27-07-2020 10:00
 • Ogłoszenie o przetargu

  Dostawy pomocy dydaktycznych do przedszkoli z Gminy Praszka w ramach projektu pn. „Super Przedszkola - Super Przedszkolaki w Gminie Praszka” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zmiana terminu składania ofert
  Data publikacji: 09-07-2020 13:40
 • Zamówienia publiczne

  Data publikacji: 27-06-2019 14:35
 • Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości

  Data publikacji: 28-08-2014 15:39
 • Informacja z WFOŚiGW w Opolu

  Wykonawco każda Twoja inwestycja służy gminie, miastu i ochronie środowiska. Skorzystaj z niskooprocentowanych pożyczek na zakup materiałów i surowców udzialanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
  Data publikacji: 29-10-2015 09:47
Wersja XML