Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi

  • Ogłoszenie o przetargu

    Utrzymanie konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Praszka
    Data publikacji: 13-01-2020 13:39
  • Wykaz

    nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy
    Data publikacji: 09-01-2020 10:43
  • Ogłoszenie o przetargu

    Dostawa wyposażenia do Publicznego Żłobka w Gminie Praszka w ramach programu „Maluch +” 2019
    Data publikacji: 31-10-2019 14:47
  • Wykaz

    nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy
    Data publikacji: 18-10-2019 14:44
  • Zamówienia publiczne

    Data publikacji: 27-06-2019 14:35
  • Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości

    Data publikacji: 28-08-2014 15:39
  • Informacja z WFOŚiGW w Opolu

    Wykonawco każda Twoja inwestycja służy gminie, miastu i ochronie środowiska. Skorzystaj z niskooprocentowanych pożyczek na zakup materiałów i surowców udzialanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
    Data publikacji: 29-10-2015 09:47
Wersja XML