Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi

 • Zapytanie ofertowe

  Zakup rehabilitacyjnych specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscowości Rozterk, Gmina Praszka Postępowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce
  Data publikacji: 27-07-2020 14:56
 • Ogłoszenie o przetargu

  Dostawa i montaż wyposażenia pływalni krytej w Praszce II
  Data publikacji: 27-07-2020 10:34
 • Ogłoszenie o przetargu

  Dowóz uczniów do przedszkola i szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 oraz dowozy doraźne
  Data publikacji: 27-07-2020 10:00
 • Ogłoszenie o przetargu

  Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, dla OSP w Kowalach Postępowanie prowadzi Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach
  Data publikacji: 10-07-2020 14:09
 • Ogłoszenie o przetargu

  Dostawy pomocy dydaktycznych do przedszkoli z Gminy Praszka w ramach projektu pn. „Super Przedszkola - Super Przedszkolaki w Gminie Praszka” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zmiana terminu składania ofert
  Data publikacji: 09-07-2020 13:40
 • Ogłoszenie o przetargu

  Dostawa i montaż wyposażenia pływalni krytej w Praszce
  Data publikacji: 03-07-2020 14:23
 • Ogłoszenie o przetargu

  Przebudowa drogi gminnej nr 100933 O – ul. Curie – Skłodowskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kolorową w Praszce – etap I
  Data publikacji: 18-06-2020 15:15
 • Zamówienia publiczne

  Data publikacji: 27-06-2019 14:35
 • Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości

  Data publikacji: 28-08-2014 15:39
 • Informacja z WFOŚiGW w Opolu

  Wykonawco każda Twoja inwestycja służy gminie, miastu i ochronie środowiska. Skorzystaj z niskooprocentowanych pożyczek na zakup materiałów i surowców udzialanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
  Data publikacji: 29-10-2015 09:47
Wersja XML