Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi

 • Ogłoszenie o przetargu

  Zakup laptopów do nauczania zdalnego związany z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19
  Data publikacji: 18-12-2020 12:47
 • Wykaz

  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy
  Data publikacji: 07-12-2020 14:25
 • Ogłoszenie o przetargu

  Dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Super Szkoły - Super Uczniowie w Gminie Praszka” (RPOP.09.01.01-16-0014/19) realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  Data publikacji: 07-12-2020 10:04
 • Ogłoszenie o przetargu

  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Praszka
  Data publikacji: 14-10-2020 09:04
 • Zamówienia publiczne

  Data publikacji: 27-06-2019 14:35
 • Sprzedaż lub dzierżawa nieruchomości

  Data publikacji: 28-08-2014 15:39
Wersja XML