Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi

 • Ogłoszenie o przetargu

  Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, dla OSP w Kowalach Postępowanie prowadzi Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach
  Data publikacji: 10-07-2020 14:09
 • Zapytanie ofertowe

  Zakup rehabilitacyjnych specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscowości Rozterk, Gmina Praszka
  Data publikacji: 10-07-2020 12:59
 • Ogłoszenie o przetargu

  Dostawy pomocy dydaktycznych do przedszkoli z Gminy Praszka w ramach projektu pn. „Super Przedszkola - Super Przedszkolaki w Gminie Praszka” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  Data publikacji: 09-07-2020 13:40
 • Ogłoszenie o przetargu

  Dostawa i montaż wyposażenia pływalni krytej w Praszce
  Data publikacji: 03-07-2020 14:23
 • Ogłoszenie o przetargu

  Data publikacji: 30-06-2020 14:19
 • Ogłoszenie o przetargu

  Przebudowa drogi gminnej nr 100933 O – ul. Curie – Skłodowskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kolorową w Praszce – etap I
  Data publikacji: 18-06-2020 15:15
 • Zapytanie ofertowe

  Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Praszka – w roku 2020
  Data publikacji: 09-06-2020 14:00
 • Wykaz

  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy
  Data publikacji: 27-03-2020 08:04
 • Wykaz

  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy
  Data publikacji: 10-03-2020 13:37
 • Wykaz

  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy
  Data publikacji: 03-03-2020 10:00
Wersja XML