Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inne

 • Ogłoszenie

  Aktualizacja informacji o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Praszka w 2022 roku
  Data publikacji: 30-06-2022 14:00
 • Obwieszczenie

  o wydaniu przez Ministra Rozwoju i Technologii decyzji z dnia 12 maja 2022 r., znak: DLI-II.7621.4.2021.ŁO.20(EŁ), uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Opolskiego z dnia 11 grudnia 2020 r., znak: IN.I.7820.10.2020.AM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45”
  Data publikacji: 26-05-2022 23:16
 • Ogłoszenie

  Aktualizacja informacji o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Praszka w 2022 roku
  Data publikacji: 28-04-2022 14:42
 • Ogłoszenie

  Aktualizacja informacji o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Praszka w 2022 roku
  Data publikacji: 19-01-2022 13:42
 • Ogłoszenie

  Aktualizacja informacji o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Praszka w 2021 roku
  Data publikacji: 02-11-2021 14:13
 • Ogłoszenie

  Aktualizacja informacji o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Praszka w 2021 roku
  Data publikacji: 30-03-2021 12:06
 • Komunikat

  o wspólnym rozpatrzeniu petycji dotyczących obniżenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
  Data publikacji: 15-03-2021 14:34
 • Zawiadomienie

  Zawiadomienie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
  Data publikacji: 10-03-2021 14:59
 • Ogłoszenie

  Aktualizacja informacji o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Praszka w 2021 roku
  Data publikacji: 20-01-2021 13:17
 • Obwieszczenie

  Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
  Data publikacji: 22-12-2020 13:40
Wersja XML