Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inne

 • Ogłoszenie

  Aktualizacja informacji o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Praszka w 2021 roku
  Data publikacji: 02-11-2021 14:13
 • Ogłoszenie

  Aktualizacja informacji o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Praszka w 2021 roku
  Data publikacji: 30-03-2021 12:06
 • Komunikat

  o wspólnym rozpatrzeniu petycji dotyczących obniżenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
  Data publikacji: 15-03-2021 14:34
 • Zawiadomienie

  Zawiadomienie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
  Data publikacji: 10-03-2021 14:59
 • Ogłoszenie

  Aktualizacja informacji o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Praszka w 2021 roku
  Data publikacji: 20-01-2021 13:17
 • Obwieszczenie

  Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
  Data publikacji: 22-12-2020 13:40
 • Obwieszczenie

  Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
  Data publikacji: 21-12-2020 12:25
 • Ogłoszenie

  Aktualizacja informacji o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Praszka w 2020 roku
  Data publikacji: 30-10-2020 11:30
 • Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Praszka - granica województwa opolskiego od km 157+300 do km 164+100."
  Data publikacji: 11-08-2020 13:51
 • Obwieszczenie

  Wojewody Opolskiego w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45"
  Data publikacji: 21-07-2020 20:42
Wersja XML