Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe za rok 2011 i wcześniejsze

Poniżej publikujemy oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych.

 

ROK 2011

Oświadczenia na koniec i początek sprawowania urzędu/funkcji:

Jednostki organizacyjne:
Jacek Pac - Dyrektor MGOKiS w Praszce - PDFOM2010-J Pac.pdf,
Urszula Tabaka - Dyrektor MGOKiS w Praszce - PDFOM2010-U Tabaka.pdf,

Szkoły:
Ewa Belka - Dyrektor PP w Strojcu - PDFOM2011 Ewa Belka.pdf
Janusz Tobiś - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Praszce - PDFOM2011 J Tobis.pdf
Danuta Czemielewska-Cholak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Praszce - PDFOM2011 D Czemielewska-Cholak.pdf

Inne:
Monika Kałuża - Prokurent "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA" Sp. z o.o. - PDFOM2011 M Kaluza-1.pdf
Monika Kałuża - Prokurent "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA" Sp. z o.o. - PDFOM2011 M Kaluza-2.pdf

ROK 2010

Oświadczenia za rok 2010:

Burmistrz Praszki
Jarosław Tkaczyński - PDFOM 2010 - J Tkaczynski.pdf

Pracownicy samorządowi:
Danuta Janikowska - Z-ca Burmistrza - PDFOM2010-D Janikowska.pdf
Krzysztof Pietrzyński - Sekretarz MiG Praszka - PDFOM2010-K Pietrzynski.pdf
Małgorzata Zawis - Skarbnik Gminy - PDFOM2010-M Zawis.pdf
Ilona Pondel - Z-ca Skarbnika Gminy - PDFOM2010-I Pondel.pdf

Jednostki organizacyjne:
Jadwiga Czeszek - Dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Praszka - PDFOM2010-J Czeszek.pdf,
Leszek Krzyżanowski - Kierownik OPS w Praszce - PDFOM2010-L Krzyzanowski.pdf
Małgorzata Grajek - Z-ca kierownika OPS w Praszce - PDFOM2010-M Grajek.pdf
Irena Szczepańska - Dyrektor Muzeum w Praszce - PDFOM2010-I Szczepanska.pdf

Przedszkola:
Ewa Belka - Dyrektor PP w Strojcu - PDFOM2010-Ewa Belka.pdf
Aurelia Popławska - Dyrektor PP nr 1 w Praszce - PDFOM2010-A Poplawska.pdf
Ewa Kołodziej - Dyrektor PP nr 2 w Praszce - PDFOM2010-E Kolodziej.pdf

Szkoły:
Zenon Bakalarczyk - Dyrektor PSP w Ganie - PDFOM2010-Z Bakalarczyk.pdf
Lidia Kowalska-Owczarek - Dyrektor PSP w Kowalach - PDFOM2010-L Kowalska.pdf
Jolanta Galant - Dyrektor PSP w Przedmościu - PDFOM2010-J Galant.pdf
Elżbieta Belka - Dyrektor PSP w Strojcu - PDFOM2010-Elzbieta Belka.pdf
Danuta Placek - Dyrektor PSP w Wierzbiu - PDFOM2010-D Placek.pdf
Iwona Ignaczak - Dyrektor PSP nr 2 w Praszce - PDFOM2010-I Ignaczak.pdf
Jolanta Pawlak - Dyrektor PSP nr 3 w Praszce - PDFOM2010-J Pawlak.pdf
Renata Tobiś - Dyrektor PSP nr 4 w Praszce - PDFOM2010-R Tobis.pdf
Janusz Tobiś - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Praszce - PDFOM2010-J Tobis.pdf
Marzena Smugowska - Dyrektor ZPS w Praszce - PDFOM2010-M Smugowska.pdf

Inne:
Aneta Bugajska-Majka - Prezes Zarządu "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA" Sp. z o.o. - PDFOM2010-A Bugajska-Majka.pdf
Ryszard Szymański - prezes zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM2010-R Szymanski.pdf
Bogdan Pęcherczyk - członek zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM2010-B Pecherczyk.pdf
Agnieszka Gońda - prokurent PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM2010-A Gonda.pdf

Oświadczenia na koniec i początek sprawowania urzędu/funkcji:

Burmistrz Praszki
Jarosław Tkaczyński - na koniec kadencji - PDFOM 2010 J Tkaczynski.pdf
Jarosław Tkaczyński - na początek kadencji - PDFOM 2010 - J Tkaczynski.pdf

Pracownicy samorządowi:
Ilona Pondel - początek sprawowania funkcji zastępcy Skarbnika Urzędu Miejskiego w Praszce -   PDFOM 2010 I Pondel.pdf
Jadwiga Zawadzka - koniec sprawowania funkcji zastępcy Skarbnika Urzędu Miejskiego w Praszce -   PDFOM 2010 J Zawadzka.pdf

 

ROK 2009

Burmistrz Praszki
Jarosław Tkaczyński - PDFOM 2009 - J Tkaczynski.pdf

Pracownicy samorządowi:
Danuta Janikowska - Z-ca Burmistrza - PDFOM 2009 D Janikowska.pdf
Krzysztof Pietrzyński - Sekretarz MiG Praszka - PDFOM 2009 K Pietrzynski.pdf
Małgorzata Zawis - Skarbnik Gminy - PDFOM 2009 M Zawis.pdf

Jednostki organizacyjne:
Jadwiga Czeszek - Dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Praszka - PDFOM 2009 J Czeszek.pdf,
Urszula Tabaka - Dyrektor MGOKiS w Praszce - PDFOM 2009 U Tabaka.pdf,
Leszek Krzyżanowski - Kierownik MGOPS w Praszce - PDFOM 2009 L Krzyzanowski.pdf
Irena Szczepańska - Dyrektor Muzeum w Praszce - PDFOM 2009 I Szczepanska.pdf

Przedszkola:
Ewa Belka - Dyrektor PP w Strojcu - PDFOM 2009 Ewa Belka.pdf
Aurelia Popławska - Dyrektor PP nr 1 w Praszce - PDFOM 2009 A Popławska.pdf
Ewa Kołodziej - Dyrektor PP nr 2 w Praszce - PDFOM 2009 E Kolodziej.pdf

Szkoły:
Zenon Bakalarczyk - Dyrektor PSP w Ganie - PDFOM 2009 Z Bakalarczyk.pdf
Lidia Kowalska-Owczarek - Dyrektor PSP w Kowalach - PDFOM 2009 L Kowalska-Owczarek.pdf
Jolanta Galant - Dyrektor PSP w Przedmościu - PDFOM 2009 J Galant.pdf
Elżbieta Belka - Dyrektor PSP w Strojcu - PDFOM 2009 Elzbieta Belka.pdf
Danuta Placek - Dyrektor PSP w Wierzbiu - PDFOM 2009 D Placek.pdf
Iwona Ignaczak - Dyrektor PSP nr 2 w Praszce - PDFOM 2009 I Ignaczak.pdf
Jolanta Pawlak - Dyrektor PSP nr 3 w Praszce - PDFOM 2009 J Pawlak.pdf
Renata Tobiś - Dyrektor PSP nr 4 w Praszce - PDFOM 2009 R Tobis.pdf
Janusz Tobiś - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Praszce - PDFOM 2009 J Tobis.pdf
Marzena Smugowska - Dyrektor ZPS w Praszce - PDFOM 2009 M Smugowska.pdf

Inne:
Aneta Bugajska - prokurent "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA" Sp. z o.o. - PDFOM 2009 A Bugajska.pdf
Ryszard Szymański - prezes zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM 2009 R Szymanski.pdf
Bogdan Pęcherczyk - członek zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM 2009 B Pecherczyk.pdf
Agnieszka Gońda - członek zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM 2009 A Gonda.pdf

Oświadczenia na koniec i początek sprawowania urzędu/funkcji:

Aneta Bugajska - Prokurent "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA" Sp. z o.o. -  PDFOM 2009 A Bugajska.pdf
Jolanta Galant - p.o. Dyrektor PSP w Przedmościu - początek sprawowania funkcji - PDFOM 2009 J Galant - I.pdf
Jolanta Pawlak - p.o. Dyrektor PSP nr 3 w Praszce - początek sprawowania funkcji - PDFOM 2009 J Pawlak - I.pdf
Edward Pawlicki - koniec sprawowania funkcji członka zarządu  PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM 2009 E Pawlicki.pdf
Irena Waloch - koniec sprawowania funkcji członka zarządu  PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM 2009 I Waloch.pdf
Bogdan Pęcherczyk - początek sprawowania funkcji członka zarządu  PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM 2009 B Pecherczyk.pdf; oświadczenie dodatkowe - PDFOD 2009 B Pecherczyk.pdf
Agnieszka Gońda - początek sprawowania funkcji członka zarządu  PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM 2009 A Gonda.pdf
 

ROK 2008

Burmistrz Praszki
Jarosław Tkaczyński - PDFOM 2008 J Tkaczyński.pdf

Pracownicy samorządowi:
Danuta Janikowska - Z-ca Burmistrza - PDFOM 2008 D Janikowska.pdf
Krzysztof Pietrzyński - Sekretarz MiG Praszka - PDFOM 2008 K Pietrzynski.pdf
Małgorzata Zawis - Skarbnik Gminy - PDFOM 2008 M Zawis.pdf
Jadwiga Zawadzka - Z-ca Skarbnika Gminy - PDFOM 2008 J Zawadzka.pdf
Halina Błach - Inspektor ds. handlu i usług - PDFOM 2008 H Blach.pdf

Jednostki organizacyjne:
Jadwiga Czeszek - Dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Praszka - PDFOM 2008 J Czeszek.pdf,
Urszula Tabaka - Dyrektor MGOKiS w Praszce - PDFOM 2008 U Tabaka.pdf,
Leszek Krzyżanowski - Kierownik MGOPS w Praszce - PDFOM 2008 L Krzyzanowski.pdf
Irena Szczepańska - Dyrektor Muzeum w Praszce - PDFOM 2008 I Szczepanska.pdf

Przedszkola:
Ewa Belka - Dyrektor PP w Strojcu - PDFOM 2008 Ewa Belka.pdf
Aurelia Popławska - Dyrektor PP nr 1 w Praszce - PDFOM 2008 A Poplawska.pdf
Ewa Kołodziej - Dyrektor PP nr 2 w Praszce - PDFOM 2008 E Kolodziej.pdf

Szkoły:
Zenon Bakalarczyk - Dyrektor PSP w Ganie - PDFOM 2008 Z Bakalarczyk.pdf
Lidia Kowalska-Owczarek - Dyrektor PSP w Kowalach - PDFOM 2008 L Kowalska-Owczarek.pdf
Ewa Osowska - Dyrektor PSP w Przedmościu - PDFOM 2008 E Osowska.pdf
Elżbieta Belka - Dyrektor PSP w Strojcu - PDFOM 2008 Elzbieta Belka.pdf
Danuta Placek - Dyrektor PSP w Wierzbiu - PDFOM 2008 D Placek.pdf
Iwona Ignaczak - Dyrektor PSP nr 2 w Praszce - PDFOM 2008 I Ignaczak.pdf
Bogusława Olejnik - Dyrektor PSP nr 3 w Praszce - PDFOM 2008 B Olejnik.pdf
Renata Tobiś - Dyrektor PSP nr 4 w Praszce - PDFOM 2008 R Tobis.pdf
Janusz Tobiś - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Praszce - PDFOM 2008 J Tobis.pdf
Marzena Smugowska - Dyrektor ZPS w Praszce - PDFOM 2008 M Smugowska.pdf

Inne:
Zygmunt Szwaja - Prezes Zarządu "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA" Sp. z o.o. - PDFOM 2008 Z Szwaja.pdf
Ryszard Szymański - Prezes Zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM 2008 R Szymanski.pdf
Edward Pawlicki - Specjalista ds. technicznych i planowania, członek zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM 2008 E Pawlicki.pdf
Irena Waloch - Główny Księgowy PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOM 2008 I Waloch.pdf

ROK 2007

Oświadczenia za 2007 rok:

Burmistrz Miasta i Gminy Praszka
Jarosław Tkaczyński - PDFOświadczenie majątkowe za 2007 rok - J. Tkaczyński

Pracownicy samorządowi:
Danuta Janikowska - Z-ca Burmistrza - PDFOświadczenie majątkowe za 2007 rok - D. Janikowska
Krzysztof Pietrzyński - Sekretarz MiG Praszka - PDFOświadczenie majątkowe za 2007 rok - K. Pietrzyński
Małgorzata Zawis - Skarbnik Gminy - PDFOświadczenie majątkowe za 2007 rok - M. Zawis
Jadwiga Zawadzka - Z-ca Skarbnika Gminy - PDFOświadczenie majątkowe za 2007 rok - J. Zawadzka
Halina Błach - Inspektor ds. handlu i usług - PDFOświadczenie majątkowe za 2007 rok - H. Błach

Jednostki organizacyjne:
Jadwiga Czeszek - Dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Praszka - PDFOświadczenie majątkowe za 2007 rok - J. Czeszek,
Urszula Tabaka - Dyrektor MGOKiS w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe za 2007 rok - U. Tabaka,
Leszek Krzyżanowski - Kierownik MGOPS w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe za 2007 rok - L. Krzyżanowski
Irena Szczepańska - Dyrektor Muzeum w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe za 2007 rok - I. Szczepańska

Przedszkola:
Ewa Belka - Dyrektor PP w Strojcu - PDFOświadczenie majątkowe za 2007 rok - Ewa Belka
Aurelia Popławska - Dyrektor PP nr 1 w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe za 2007 rok - A. Popławska
Ewa Kołodziej - Dyrektor PP nr 2 w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe za 2007 rok - E. Kołodziej

Szkoły:
Zenon Bakalarczyk - Dyrektor PSP w Ganie - PDFOświadczenie majątkowe za 2007 rok - Z. Bakalarczyk
Lidia Kowalska-Owczarek - Dyrektor PSP w Kowalach - PDFOświadczenie majątkowe za 2007 rok - L. Kowalska-Owczarek
Ewa Osowska - Dyrektor PSP w Przedmościu - PDFOświadczenie majątkowe za 2007 rok - E. Osowska
Elżbieta Belka - Dyrektor PSP w Strojcu - PDFOświadczenie majątkowe za 2007 rok - Elżbieta Belka
Danuta Placek - Dyrektor PSP w Wierzbiu - PDFOświadczenie majątkowe za 2007 rok - D. Placek
Iwona Ignaczak - Dyrektor PSP nr 2 w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe za 2007 rok - I. Ignaczak
Bogusława Olejnik - Dyrektor PSP nr 3 w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe za 2007 rok - B. Olejnik
Renata Tobiś - Dyrektor PSP nr 4 w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe za 2007 rok - R. Tobis
Janusz Tobiś - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe za 2007 rok - J. Tobis
Marzena Smugowska - Dyrektor ZPS w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe za 2007 rok - M. Smugowska

Inne:
Franciszek Ratajski - Prezes Zarządu "ENERGIA PRASZKA" Sp. z o.o. - PDFOświadczenie majątkowe za 2007 rok - F. Ratajski
Zygmunt Szwaja - Prezes Zarządu "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA" Sp. z o.o. - PDFOświadczenie majątkowe za 2007 rok - Z. Szwaja
Ryszard Szymański - Prezes Zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOświadczenie majątkowe za 2007 rok - R. Szymański
Edward Pawlicki - Specjalista ds. technicznych i planowania, członek zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOświadczenie majątkowe za 2007 rok - E. Pawlicki
Irena Waloch - Główny Księgowy PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOświadczenie majątkowe za 2007 rok - I. Waloch

Oświadczenia na koniec i początek sprawowania urzędu/funkcji:

Pracownicy samorządowi:
Krzysztof Pietrzyński - Sekretarz MiG Praszka - na początek sprawowania funkcji - PDFOświadczenie majątkowe K Pietrzyński - początek sprawowania urzędu, oświadczenie dodatkowe - PDFOświadczenie dodatkowe K Pietrzyński

Jednostki organizacyjne:
Bogusław Łazik - Dyrektor BOOS w Praszce - na koniec sprawowania funkcji - PDFOświadczenie majątkowe B. Łazik - koniec sprawowania funkcji
Anna Kaczmarek - Kierownik MGOPS w Praszce - na koniec sprawowania funkcji - PDFOświadczenie majątkowe A. Kaczmarek - koniec sprawowania funkcji
Leszek Krzyżanowski - Kierownik MGOPS w Praszce - na początek sprawowania funkcji - PDFOświadczenie majątkowe L. Krzyżanowski - początek sprawowanie funkcji

Inne:
Henryk Krześniak - Prezes Zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOświadczenie majątkowe za 2007 rok - H. Krześniak

ROK 2006

Oświadczenia za 2006 rok:

Burmistrz Miasta i Gminy Praszka
Jarosław Tkaczyński - PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - J. Tkaczyński

Pracownicy samorządowi:
Danuta Janikowska - Z-ca Burmistrza - PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - D. Janikowska
Krzysztof Pietrzyński - Sekretarz MiG Praszka - PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - K. Pietrzyński
Małgorzata Zawis - Skarbnik Gminy - PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - M. Zawis
Jadwiga Zawadzka - Z-ca Skarbnika Gminy - PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - J. Zawadzka
Halina Błach - Inspektor ds. handlu i usług - PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - H. Błach

Jednostki organizacyjne:
Jadwiga Czeszek - Dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Praszka - PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - J. Czeszek, korekta oświadczenia: PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - J. Czeszek
Bogusław Łazik - Dyrektor BOOS w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - B. Łazik
Urszula Tabaka - Dyrektor MGOKiS w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - U. Tabaka, korekta oświadczenia: PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - U. Tabaka
Anna Kaczmarek - Kierownik MGOPS w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - A. Kaczmarek
Irena Szczepańska - Dyrektor Muzeum w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - I. Szczepańska
Bożena Grajnert - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych - PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - B. Grajnert, korekta oświadczenia: PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - B. Grajnert
Lidia Lewandowska - podinspektor MGOPS Praszka - PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - L. Lewandowska, korekta oświadczenia: PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - L. Lewandowska

Przedszkola:
Ewa Belka - Dyrektor PP w Strojcu - PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - Ewa Belka
Aurelia Popławska - Dyrektor PP nr 1 w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - A. Popławska
Ewa Kołodziej - Dyrektor PP nr 2 w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - E. Kołodziej

Szkoły:
Zenon Bakalarczyk - Dyrektor PSP w Ganie - PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - Z. Bakalarczyk
Jan Ryglewski - Dyrektor PSP w Kowalach - PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - J. Ryglewski
Ewa Osowska - Dyrektor PSP w Przedmościu - PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - E. Osowska
Elżbieta Belka - Dyrektor PSP w Strojcu - PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - Elżbieta Belka, korekta oświadczenia: PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - Elżbieta Belka
Danuta Placek - Dyrektor PSP w Wierzbiu - PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - D. Placek
Jerzy Sikorski - Dyrektor PSP nr 2 w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - J. Sikorski
Bogusława Olejnik - Dyrektor PSP nr 3 w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - B. Olejnik
Renata Tobiś - Dyrektor PSP nr 4 w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - R. Tobis, korekta oświadczenia: PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - R. Tobis
Janusz Tobiś - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - J. Tobis
Marzena Smugowska - Dyrektor ZPS w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - M. Smugowska

Inne:
Franciszek Ratajski - Prezes Zarządu "ENERGIA PRASZKA" Sp. z o.o. - PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - F. Ratajski
Zygmunt Szwaja - Prezes Zarządu "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA" Sp. z o.o. - PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - Z. Szwaja
Henryk Krześniak - Prezes Zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - H. Krześniak
Edward Pawlicki - Specjalista ds. technicznych i planowania, członek zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - E. Pawlicki
Irena Waloch - Główny Księgowy PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOświadczenie majątkowe za 2006 rok - I. Waloch

Oświadczenia na koniec i początek sprawowania urzędu:

Burmistrz Miasta i Gminy Praszka
Jarosław Tkaczyński - na początek sprawowania urzędu - PDFOświadczenie majątkowe J Tkaczyński - na poczatek kadencji_, oświadczenie dodatkowe - PDFOświadczenia dodatkowe J Tkaczyński - na poczatek kadencji
Ryszard Karaczewski - na koniec sprawowania urzędu - PDFOświadczenie majątkowe R Karaczewski za 2006 rok

Pracownicy samorządowi:
Danuta Janikowska - Z-ca Burmistrza - na początek sprawowania urzędu - PDFOświadczenie majątkowe D Janikowska - początek sprawowania urzędu, , oświadczenie dodatkowe - PDFOświadczenie dodatkowe D Janikowska
Marian Ponichtera - Z-ca Burmistrza - na koniec sprawowania urzędu - PDFOświadczenie majątkowe M Ponichtera - koniec sprawowania urzędu
Marian Ponichtera - Z-ca Burmistrza - PDFOświadczenie majątkowe M Ponichtera za 2006 rok

ROK 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Praszka
Ryszard Karaczewski - PDFOświadczenie majątkowe R Karaczewski za 2005 rok

Pracownicy samorządowi:
Marian Ponichtera - Z-ca Burmistrza - PDFOświadczenie majątkowe M Ponichtera za 2005 rok
Danuta Janikowska - Sekretarz MiG Praszka - PDFOświadczenie majątkowe D Janikowska za 2005 rok
Małgorzata Zawis - Skarbnik Gminy - PDFOświadczenie majątkowe M Zawis za 2005 rok
Jadwiga Zawadzka - Z-ca Skarbnika Gminy - PDFOświadczenie majątkowe J Zawadzka za 2005 rok
Halina Błach - Inspektor ds. handlu i usług - PDFOświadczenie majątkowe H Błach za 2005 rok
Dariusz Garncarek - kierownik referatu infrastruktury technicznej i ochrony środowiska - PDFOświadczenie majątkowe D Garncarek za 2005 rok

Jednostki organizacyjne:
Jadwiga Czeszek - Dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Praszka - PDFOświadczenie majątkowe J Czeszek za 2005 rok
Bogusław Łazik - Dyrektor BOOS w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe B Łazik za 2005 rok
Urszula Tabaka - Dyrektor MGOKiS w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe U Tabaka za 2005 rok
Anna Kaczmarek - Kierownik MGOPS w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe A Kaczmarek za 2005 rok
Irena Szczepańska - Dyrektor Muzeum w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe I Szczepańska za 2005 rok

Przedszkola:
Ewa Belka - Dyrektor PP w Strojcu - PDFOświadczenie majątkowe E Belka za 2005 rok
Aurelia Popławska - Dyrektor PP nr 1 w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe A Popławska za 2005 rok
Ewa Kołodziej - Dyrektor PP nr 2 w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe E Kołodziej za 2005 rok

Szkoły:
Zenon Bakalarczyk - Dyrektor PSP w Ganie - PDFOświadczenie majątkowe Z Bakalarczyk za 2005 rok
Jan Ryglewski - Dyrektor PSP w Kowalach - PDFOświadczenie majątkowe J Ryglewski za 2005 rok
Ewa Osowska - Dyrektor PSP w Przedmościu - PDFOświadczenie majątkowe E Osowska za 2005 rok
Elżbieta Belka - Dyrektor PSP w Strojcu - PDFOświadczenie majątkowe E Belka za 2005 rok
Danuta Placek - Dyrektor PSP w Wierzbiu - PDFOświadczenie majątkowe D Placek za 2005 rok
Jerzy Sikorski - Dyrektor PSP nr 2 w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe J Sikorski za 2005 rok
Bogusława Olejnik - Dyrektor PSP nr 3 w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe B Olejnik za 2005 rok
Renata Tobiś - Dyrektor PSP nr 4 w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe B Olejnik za 2005 rok
Janusz Tobiś - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe J Tobiś za 2005 rok
Marzena Smugowska - Dyrektor ZPS w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe M Smugowska za 2005 rok

Inne:
Franciszek Ratajski - Prezes Zarządu "ENERGIA PRASZKA" Sp. z o.o. - PDFOświadczenie majątkowe F Ratajski za 2005 rok
Zygmunt Szwaja - Prezes Zarządu "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA" Sp. z o.o. - PDFOświadczenie majątkowe Z Szwaja za 2005 rok
Henryk Krześniak - Prezes Zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOświadczenie majątkowe H Krześniak za 2005 rok
Edward Pawlicki - Specjalista ds. technicznych i planowania, członek zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOświadczenie majątkowe E Pawlicki za 2005 rok
Irena Waloch - Główny Księgowy PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOświadczenie majątkowe I Waloch za 2005 rok

ROK 2004

Burmistrz Miasta i Gminy Praszka
Ryszard Karaczewski - PDFOświadczenie majątkowe - Ryszard Karaczewski

Pracownicy samorządowi:
Marian Ponichtera - Z-ca Burmistrza - PDFOświadczenie majątkowe - Marian Ponichtera
Danuta Janikowska - Sekretarz MiG Praszka - PDFOświadczenie majątkowe - Danuta Janikowska
Małgorzata Zawis - Skarbnik Gminy - PDFOświadczenie majątkowe - Małgorzata Zawis
Jadwiga Zawadzka - Z-ca Skarbnika Gminy - PDFOświadczenie majątkowe - Jadwiga Zawadzka
Halina Błach - Inspektor ds. handlu i usług - PDFOświadczenie majątkowe - Halina Błach
Dariusz Garncarek - kierownik referatu infrastruktury technicznej i ochrony środowiska - PDFOświadczenie majątkowe - Dariusz Garncarek
Edward Pilarski - kierownik referatu geodezji i zagospodarowania przestrzennego - PDFOświadczenie majątkowe - Dariusz Garncarek
 

Jednostki organizacyjne:
Jadwiga Czeszek - Dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Praszka - PDFOświadczenie majątkowe - Jadwiga Czeszek
Bogusław Łazik - Dyrektor BOOS w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe - Bogusław Łazik
Mariusz Jurczyk - Dyrektor MGOK w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe - Mariusz Jurczyk
Anna Kaczmarek - Kierownik MGOPS w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe - Anna Kaczmarek
Irena Szczepańska - Dyrektor Muzeum w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe - Irena Szczepańska

Przedszkola:
Ewa Belka - Dyrektor PP w Strojcu - PDFOświadczenie majątkowe - Ewa Belka
Aurelia Popławska - Dyrektor PP nr 1 w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe - Aurelia Popławska
Ewa Kołodziej - Dyrektor PP nr 2 w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe - Ewa Kołodziej

Szkoły:
Zenon Bakalarczyk - Dyrektor PSP w Ganie - PDFOświadczenie majątkowe - Zenon Bakalarczyk
Jan Ryglewski - Dyrektor PSP w Kowalach - PDFOświadczenie majątkowe - J. Ryglewski
Ewa Osowska - Dyrektor PSP w Przedmościu - PDFOświadczenie majątkowe - Ewa Osowska
Elżbieta Belka - Dyrektor PSP w Strojcu - PDFOświadczenie majątkowe - Elżbieta Belka
Danuta Placek - Dyrektor PSP w Wierzbiu - PDFOświadczenie majątkowe - Danuta Placek
Jerzy Sikorski - Dyrektor PSP nr 2 w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe - Jerzy Sikorski
Grażyna Ryglewska - Dyrektor PSP nr 3 w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe - Grażyna Ryglewska
Renata Tobiś - Dyrektor PSP nr 4 w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe - Renata Tobiś
Janusz Tobiś - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe - Janusz Tobiś
Marzena Smugowska - Dyrektor ZPS w Praszce - PDFOświadczenie majątkowe - Marzena Smugowska

Inne:
Franciszek Ratajski - Prezes Zarządu "ENERGIA PRASZKA" Sp. z o.o. - PDFOświadczenie majątkowe - Franciszek Ratajski
Zygmunt Szwaja - Prezes Zarządu "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA" Sp. z o.o. - PDFOświadczenie majątkowe - Zygmunt Szwaja
Henryk Krześniak - Prezes Zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOświadczenie majątkowe - Henryk Krześniak
Edward Pawlicki - Specjalista ds. technicznych i planowania PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOświadczenie majątkowe - Edward Pawlicki
Irena Waloch - Główny Księgowy PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. - PDFOświadczenie majątkowe - Irena Waloch


Objaśnienia skrótów:
BOOS - Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
MGOK - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
PP - Publiczne Przedszkole
PSP - Publiczna Szkoła Podstawowa
ZPS - Zespół Placówek Specjlanych
 

 

 

 

Wersja XML