Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2009

Nazwa inwestycji: Budowa 8 wolnostojących elektrowni wiatrowych o mocy 2 MW każda zlokalizowanych w miejscowości Wierzbie.

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
2008-12-30 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko PDFobw20090522.pdf

Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gana, Rozterk i Praszka ul. Szosa Gańska .

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
2009-07-22 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania PDFobw20090722.pdf
2009-09-29 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko PDFobw20090929.pdf
2009-10-30 Ogłoszenie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFogl20091030.pdf
2010-02-04 Obwieszczenie - sprostowanie omyłki PDFobw20100204.pdf
2010-02-24 Obwieszczenie - sprostowanie omyłki PDFobw20100224.pdf
2010-04-28 Obwieszczenie - sprostowanie omyłki PDFobw20100428.pdf

Nazwa przedsięwzięcia: Nowoczesna szkoła - poprawa jakości bazy dydaktycznej Publicznego Gminazjum w Praszce.

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
2009-10-28 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFobw20091028.pdf
2009-11-19 Ogłoszenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFogl20091119.pdf
Wersja XML