Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2008

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Lachowskie - Marki - Wierzbie w gminie Praszka

Data: Nazwa dokumentu: Załącznik:
2008-12-30 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20081230.pdf
2009-02-12 Obwieszczenie o rozszerzeniu ww. postępowania PDFroz20090212.pdf
2009-03-24 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20090324.pdf
2009-03-25 Informacja o wszczęciu w dniu 11 grudnia 2008 r. postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko PDFinfo20090325.pdf
2009-04-20 Zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFzaw20090420.pdf
2009-04-28 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFogl20090428.pdf

Wersja XML