Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2012

Data

Nazwa postępowania

Umowa

2012-02-27 Świadczenie usług komunalnych w zakresie utrzymania czystości i zieleni na obszarze miasta Praszka. PDFum20120227.pdf
2012-02-28 Roboty uzupełniające do zamówienia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szyszków, Wygiełdów, Praszka ul. Pilawy - I i II etap". PDFum20120228.pdf
2012-05-31 Przebudowa dróg gminnych Kowale ul. Ożarowska i Szkolna - Aleksandrów - Kozieł - Przedmość w gminie Praszka. Etap II i III - Aleksandrów - Kozieł - Przedmość oraz odcinek Kowale - Aleksandrów PDFum20120531.pdf
2012-06-12 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych PDFum20120612.pdf
2012-07-30 Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 354 000 PLN PDFum20120730.pdf
2012-08-02 Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 1 000 000 PLN PDFum20120802-1.pdf
2012-08-02 Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 1 614 000 PLN PDFum20120802-2.pdf
2012-08-07 Dowóz dzieci do szkół w Gminie Praszka PDFum20120807.pdf
2012-08-27 Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Praszce PDFum20120827.pdf
2012-10-23 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Tokary PDFum20121023.pdf
2012-11-16 Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkolnego w Ganie na Środowiskowy Dom Samopomocy - Etap I PDFum20121116.pdf
2012-11-26 Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkolnego w Ganie na Środowiskowy Dom Samopomocy - Etap I PDFum20121126.pdf
2012-12-04 Przebudowa dróg osiedlowych przy ul. Mickiewicza oraz ul. Kolorowej wraz z przyległymi. Etap II –Przebudowa ul. Małachowskiego w Praszce PDFum20121204.pdf
2012-12-27 Dostawa obrzeży betonowych w ramach realizacji zadania pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowo-wypoczynkowego we wsi Strojec PDFum20121227.pdf

 

Wersja XML