Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2009

Data

Nazwa postępowania

Umowa

2009-05-05 Remont nawierzchni drogi gminnej Prosna –Wygiełdów etap IV oraz ulicy Słonecznej w Praszce

PDFum20090505-1.pdf

2009-05-05

Przebudowa ulicy Równoległej w miejscowości Przedmość etap IV

PDFum20090505-2.pdf

2009-07-06

Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gana

PDFum20090706.pdf

2009-07-30 Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla ZPS w Praszce

PDFum20090730.pdf

2009-08-07 Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kolorowej, Bratków, Tulipanów i Astrów w Praszce - etap II

PDFum20090807.pdf

2009-08-10 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych

PDFum20090810.pdf

2009-08-17 Przebudowa drogi gminnej Lachowskie-Marki-Wierzbie

PDFum20090817.pdf

2009-08-27 Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Praszka. Instalacja kolektorów słonecznych dla osiedla Polna w Praszce - Etap I - system grzewczy K3

PDFum20090827.pdf

2009-09-01 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szyszków, Wygiełdów i Praszka ul. Pilawy. I etap - miejscowości Szyszków i Praszka ul. Pilawy

PDFum20090901.pdf

2009-09-04 Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szyszków, Wygiełdów i Praszka ul. Pilawy. I etap - miejscowości Szyszków i Praszka, ul. Pilawy

PDFum20090904.pdf

2009-10-01 Kredyt złotowy na finansowanie inwestycji polegającej na realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa drogi gminnej Lachowskie-Marki-Wierzbie w gminie Praszka"

PDFum20091001.pdf

2009-10-14 Przebudowa strychu na dwa lokale socjalne w budynku mieszkalnym w Praszce przy ul. Piłsudskiego 48

PDFum20091014.pdf

2009-12-07 Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w ramach realizacji projektu pn. "Wspólnie przełamiemy bariery niepełnosprawności - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego"

PDFum20091207.pdf

2009-12-08 Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i w sieć wodociągową w rejonie ulic Kolorowej i Skłodowskiej w Praszce – etap I

PDFum20091208.pdf

2009-12-21 Usługi oświetlania miejsc publicznych oraz dróg na terenie Gminy Praszka

PDFum20091221.pdf

Wersja XML