Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2008

Nazwa postępowania

Umowa

Konserwacja i bieżące utrzymanie instalacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Praszka PDFUmowa
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z domów do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce i z powrotem PDFUmowa
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mickiewicza w Praszce - etap II PDFUmowa
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przyłączy sanitarnych w miejscowościach Rozterk, Gana i Dalachów położonych na terenach gmin Praszka i Rudniki. PDFUmowa
Przebudowa ulicy Równoległej w miejscowości Przedmość - etap III PDFUmowa
Remont nawierzchnii drogi gminnej Prosna - Wygiełdów etap III PDFum20080822.pdf
Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Praszka. Instalacja kolektorów słonecznych dla osiedla Polna w Praszce.
Etap I – system grzewczy K3
PDFum20080911.pdf
Dostawa ciepła w wodzie gorącej, dostarczonej z kotłowni K-6 do budynku Urzędu Miejskiego w Praszce, pl. Grunwaldzki 13 i Remizy OSP w Praszce, ul. Powstańców Śl. oraz kotłowni Kopernika do Stadionu przy ul. Sportowej 7 w Praszce PDFum20081103.pdf
Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Praszka. Instalacja kolektorów słonecznych dla osiedla Polna w Praszce. Etap I - system grzewczy K3 PDFum20081105.pdf
Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy ul. Mickiewicza i łącznika pomiędzy ul. Mickiewicza i 3-go Maja w Praszce - etap III PDFum20081117-1.pdf
Remont ul. Senatorskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Piłsudskiego w Praszce PDFum20081117-2.pdf
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kolorowej, Bratków, Tulipanów i Astrów w Praszce - etap I PDFum20081121.pdf
Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i w sieć wodociągową przy ul. Kolorowej w Praszce PDFum20081126.pdf
Umowa kupna-sprzedaży gazu ziemnego PDFum20081128.pdf
Konserwacja i bieżące utrzymanie instalacji oświetlenia drogowego PDFum20081231.pdf
Wersja XML