Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2007

Nazwa postępowania

Umowa

Konserwacja i bieżące utrzymanie instalacji oświetlenia drogowego PDFUmowa nr 4/ośw/26
Umowa o uiszczanie opłat za przesyłki pocztowe z dołu (opłata skredytowana) PDFUmowa nr 43/HH3/2007/S
Remont nawierzchni drogi gminnej w Pawłówce PDFUmowa
Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Praszka – Zadanie I. Termomodernizacja budynków Gminy Praszka – etap IV PDFUmowa
Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Praszka - Zadanie I. Termomodernizacja budynków Gminy Praszka"
PDFum20070606.pdf
Poszerzenie placu targowego w Praszce PDFUmowa
Przebudowa ul. Równoległej w miejscowości Przedmość - etap II PDFUmowa
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych PDFUmowa
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Nowej i szkolnej w miejscowości Kowale PDFUmowa nr 9/2007
Inspektor nadzoru nad etapem inwestycji p.n. "Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Praszka. Zadanie II. Budowa sieci cieplnych na osiedlu Polna." PDFum20070816.pdf
Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Praszka. Zadanie II. Budowa sieci cieplnych na osiedlu polna. PDFum20070906.pdf
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mickiewicza w Praszce. PDFum20070906.pdf
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 42 w miejscowości Strojec. PDFum20071022.pdf
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przyłączy sanitarnych w miejscowościach Szyszków, Wygiełdów, Jastrzygowice, Gorzów Śl ul. Oleska (Więckowice Nowe) oraz Kościeliska, położonych na terenach gmin: Praszka, Gorzów Śl. i Radłów.. PDFum20071029.pdf
Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i użytkowymi, stanowiącymi własność Gminy Praszka PDFUmowa

Wersja XML