Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej

Data Temat Załącznik
08-10-2010 r. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów PDFinf20101008.pdf
11-10-2010 r. Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej PDFinf20101011.pdf
13-10-2010 r. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wątpliwościami dotyczącymi wykazów podpisów osób popierających zgłoszenie listy kandydatów PDF160111.PDF
13-10-2010 r. Informacja PKW dot. członkostwa w komisjach osób będących zstępnymi, wstępnymi, małżonkami, rodzeństwem, małżonkami zstępnych lub przysposobionych w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie w wyborach samorządowych PDF160042.PDF
29-10-2010 r. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o losowaniu PDFobw20101029.pdf
28-10-2010 r. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Praszki w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. PDFobw20101028.pdf
03-11-2010 r. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Praszce zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. PDFobw20101103.pdf
06-12-2010 r. Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 6 grudnia 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego PDFWyciag.pdf

 

Wersja XML