Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z kontroli NIK

W dniach 13-05-2004 r. - 20-09-2004 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Praszce miała miejsce kontrola Najwyższej Izby Kontroli. Kontrolą objęto zabezpieczenie interesów majątkowych Miasta i Gminy Praszka w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Oczyszczalnia Ścieków Praszka" w Praszce w latach 2000-2004 (do 20-09-2004 r.). Poniżej publikujemy protokół z kontroli oraz wystąpienie pokontrolne:
PDFProtokół z kontroli NIK (8,3 MB)
PDFWystąpienie pokontrolne NIK (1,4 MB)
Wersja XML