Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Archiwum zakładowe

Urząd Miejski posiada archiwum zakładowe, które działa w oparciu o ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1396).

Do zakresu działania archiwum należy:
- przyjmowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej z poszczególnych stanowisk pracy, prowadzenie ewidencji
- przechowywanie, odpowiednie zabezpieczenie materiałów,
- udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zgodnie
z ustawą o dostępie do informacji publicznej
- przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
- brakowanie /niszczenie/ dokumentacji niearchiwalnej
 

Wersja XML