• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jednostki pomocnicze gminy

Jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa. Poniżej podajemy wykaz sołectw znajdujących się na terenie gminy oraz imona i nazwiska sołtysów.

1. Aleksandrów - Mariusz Szmigiel
2. Brzeziny - Arleta Boczkowska
3. Gana - Michalina Popczyk
4. Kowale - Elżbieta Chyż
5. Kuźniczka - Ryszard Borkowski
6. Lachowskie - Bogusław Wydmuch
7. Prosna - Damian Sobieralski
8. Przedmość - Donata Pawełczyk
9. Rosochy - Iwona Zagrodnik
10. Rozterk - Henryk Grzebiela
11. Skotnica - Leszek Grygiel
12. Sołtysy - Daria Materac
13. Strojec - Włodzimierz Stochniałek
14. Szyszków - Tadeusz Patyk
15. Wierzbie - Grzegorz Jabłoński
16. Wygiełdów - Barbara Widera

Dodatkowo do Sołectwa Aleksandrów wchodzi miejscowość Kozieł, do sołectwa Lachowskie - Marki, do sołectwa Przedmość - Kik, do Sołectwa Strojec - Tokary.

Statuty sołectw zostały przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej nr 132/XVI/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 roku. Uchwałę tą można podejrzeć tutaj: Uchwała nr 132/XVI/2004
Zmiany w statucie:
PDFU46-VII-2019.pdf

Wersja XML

Urząd Miejski w Praszce
ul. Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka
tel. 34 359-10-09
fax 34 359-24-69
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7752664
w tym miesiącu: 48756
dzisiaj: 2100