Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Muzeum w Praszce

Muzeum w Praszce
Plac Grunwaldzki 15
46-320 Praszka
tel. (034) 359-11-85
www.muzeum.praszka.pl
 
Dyrektor Muzeum
Zbigniew Szczerbik


Statut Muzeum został przyjęty uchwałą Nr 49/VI/2015 z dnia 23-04-2015 r. Rady Miejskiej w Praszce.

Statut Muzeum w Praszce -PDFU49-VI-2015.pdf
Regulamin Organizacyjny Muzeum w Praszce - DOCRegulamin Muzeum w Praszce

 

 

 

 

 

 

 
Wersja XML