Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały RIO dot. budzetu gminy z 2010 roku

Nr uchwały Data Temat Załącznik
610/2010 14-12-2010 r.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie możliwości sfinansowania deficytu okreslonego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Praszka

PDFURIO610-2010.pdf
611/2010 14-12-2010 r. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Praszka PDFURIO611-2010.pdf

 

Wersja XML