Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały RIO dot. budzetu gminy z 2009 roku

Uchwały nr 637/2009 i 638/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące projektu uchwały budżetowej na 2010 rok:
PDFURIO637-2009.pdf
PDFURIO638-2009.pdf

Wersja XML