Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały RIO dot. budzetu gminy z 2008 roku

Uchwały nr 562/2008 i 563/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące projektu uchwały budżetowej na 2009 rok:
PDFurio562-2008.pdf
PDFurio563-2008.pdf

Wersja XML