Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały RIO dot. budzetu gminy z 2006 roku

Uchwała RIO w Opolu nr 57/2006 dot. budżetu gminy na rok 2006 r. - PDFUchwała RIO w Opolu nr 57/2006

Uchwała RIO w Opolu nr 85/2006 dot. sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005 r. - PDFUchwała RIO w Opolu nr 85/2006

Wersja XML