Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Praszka w 2014 roku

Nazwa dokumentu Załącznik:
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Praszka za okres od początku roku do 31 marca 2014 r. PDFbudzet20140424.pdf
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Praszka za okres od początku roku do 30 czerwca 2014 r. PDFbudzet20140724.pdf
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Praszka za okres od początku roku do 30 września 2014 r. PDFbudzet20141024.pdf
Informacja za rok 2014 PDFinf20150519.pdf
Wersja XML