Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Praszka w 2012 roku

Nazwa dokumentu Załącznik:
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Praszka za okres od początku roku do 31 marca 2012 r. PDFbudz20120423.pdf
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Praszka za okres od początku roku do 30 czerwca 2012 r. PDFbudz20120725.pdf
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Praszka za okres od początku roku do 30 września 2012 r. PDFbudz20121023.pdf
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Praszka za okres od początku roku do 31 grudnia 2012 r. PDFbudz20130131.pdf
Informacja za 2012 rok PDFinf20130417.pdf

 

Wersja XML