Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Praszka w 2011 roku

Nazwa dokumentu Załącznik:
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Praszka za okres od początku roku do 31 marca 2011 r. PDFbudz20110426.pdf
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Praszka za okres od początku roku do 30 czerwca 2011 r. PDFbudz20110726.pdf
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Praszka za okres od początku roku do 30 września 2011 r. PDFbudz20111028.pdf
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Praszka za okres od początku roku do 31 grudnia 2011 r. PDFbudz20120227.pdf
Informacja za 2011 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 ustawy o finansach publicznych PDFinf20120430.pdf

 

Wersja XML