Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Praszka w 2010 roku

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Praszka za okres od początku roku do 31 marca 2010 r. - PDFbudz20100429.pdf
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Praszka za okres od początku roku do 30 czerwca 2010 r. - PDFbudz20100722.pdf
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Praszka za okres od początku roku do 30 września 2010 r. - PDFbudz20101025.pdf
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Praszka za okres od początku roku do 31 grudnia 2010 r. - PDFbudz20110223.pdf

Informacja za 2010 rok wynikająca z art. 37 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - PDFinf2010.pdf

Wersja XML