Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Praszka w 2009 roku

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Praszka za okres od początku roku do 31 marca 2009 r. - PDFbudz20090430.PDF
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Praszka za okres od początku roku do 30 czerwca 2009 r. - PDFbudz20090731.pdf
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Praszka za okres od początku roku do 30 września 2009 r. - PDFbudz20091030.pdf
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Praszka za okres od początku roku do 31 grudnia 2009 r. - PDFbudz20100331.pdf

Informacja za 2009 rok - PDFinf2009.pdf

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 roku - PDFWykaz2009.pdf

Wersja XML