Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Praszka w 2008 roku

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Praszka za okres od początku roku do 31 marca 2008 r. - PDFbudz20080430.pdf

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Praszka za okres od początku roku do 30 czerwca 2008 r. - PDFbudz20080725.pdf

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Praszka za okres od początku roku do 30 września 2008 r. - PDFbudz20081024.pdf

Informacja za 2008 rok - PDFbudz20091005.pdf

Wersja XML