Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy - ROK 2002

Zarządzenie nr Or.I.0152/1/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 20 listopada 2002 roku w sprawie określania liczby Zastępców Burmistrza Miasta i Gminy i powołania na to stanowisko - PDFZarządzenie Nr Or.I. 0152/1/2002

Zarządzenie nr Or.I.0152/2/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetowych układu wykonawczego budżetu - PDFZarządzenie Nr Or.I. 0152/2/2002

Zarządzenie nr Or.I.0152/3/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2002 rok - PDFZarządzenie Nr Or.I. 0152/3/2002

Zarządzenie nr Or.I.0152/4/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetowych układu wykonawczego budżetu - PDFZarządzenie Nr Or.I. 0152/4/2002

Zarządzenie nr Or.I.0152/5/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie określenia stawki czynszu za lokale socjalne - PDFZarządzenie Nr Or.I. 0152/5/2002

Zarządzenie nr Or.I.0152/6/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie określenia stawki czynszu za komunalne lokale mieszkalne - PDFZarządzenie Nr Or.I. 0152/6/2002

Zarządzenie nr Or.I.0152/7/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2002 rok - PDFZarządzenie Nr Or.I. 0152/7/2002

Zarządzenie nr Or.I.0152/8/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 20 listopada 2002 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i GMiny Praszka do składania oświadczenia woli w imieniu gminy - PDFZarządzenie Nr Or.I. 0152/8/2002

Zarządzenie nr Or.I.0152/9/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetowych układu wykonawczego budżetu - PDFZarządzenie Nr Or.I. 0152/9/2002

Zarządzenie nr Or.I.0152/10/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2002 rok - PDFZarządzenie Nr Or.I. 0152/10/2002

Zarządzenie nr Or.I.0152/11/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 31 grudnia 2002 roku - PDFZarządzenie Nr Or.I. 0152/11/2002

Zarządzenie nr Or.I.0152/12/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 27 grudnia 2002 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetowych układu wykonawczego budżetu - PDFZarządzenie Nr Or.I. 0152/12/2002

Zarządzenie nr Or.I.0152/13/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Praszce - PDFZarządzenie Nr Or.I. 0152/13/2002; DOCRegulamin ZFŚS

Zarządzenie nr Or.I.0152/14/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Pełnomocnika d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - PDFZarządzenie Nr Or.I. 0152/14/2002

Zarządzenie nr Or.I.0152/15/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetowych układu wykonawczego budżetu - PDFZarządzenie Nr Or.I. 0152/15/2002

Zarządzenie nr Or.I.0152/16/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu samochodu osobowego - PDFZarządzenie Nr Or.I. 0152/16/2002
Wersja XML