• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

25. Sesja XXV z dnia 29 grudnia 2008 roku

Uchwała nr 215/XXV/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok - DOCUchwała nr 215/XXV/2008

Uchwała nr 216/XXV/2008 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009-2012 - DOCUchwała nr 216/XXV/2008

Uchwała nr 217/XXV/2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok - DOCUchwała nr 217/XXV/2008, załączniki do uchwały - ZIPZałączniki do uchwały nr 217/XXV/2008

Uchwała nr 218/XXV/2008 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2009 - DOCUchwała nr 218/XXV/2008

Uchwała nr 219/XXV/2008 w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej - DOCUchwała nr 219/XXV/2008

Wersja XML

Urząd Miejski w Praszce
ul. Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka
tel. 34 359-10-09
fax 34 359-24-69
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7969554
w tym miesiącu: 50433
dzisiaj: 2260

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1