Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

22. Sesja XXII z dnia 28 października 2008 roku

Uchwała nr 191/XXII/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2011 - DOCUchwała nr 191/XXII/2008

Uchwała nr 192/XXII/2008 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Praszka prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego na arkuszu mapy 12 obrębu Praszka jako działka nr 148/27 o pow. 0,4801 ha wraz z prawem własności zabudowań znajdujących się na tej działce - DOCUchwała nr 192/XXII/2008

Uchwała nr 193/XXII/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok - DOCUchwała nr 193/XXII/2008

Uchwała nr 194/XXII/2008 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach przez Burmistrza Praszki - DOCUchwała nr 194/XXII/2008

Uchwała nr 195/XXII/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli - DOCUchwała nr 195/XXII/2008

Uchwała nr 196/XXII/2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej - DOCUchwała nr 196/XXII/2008

Wersja XML

Urząd Miejski w Praszce
ul. Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka
tel. 34 359-10-09
fax 34 359-24-69
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 8071812
w tym miesiącu: 38284
dzisiaj: 25

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1