Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

21. Sesja XXI z dnia 30 września 2008 roku

Uchwała nr 184/XXI/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok - DOCU184-XXI-2008.doc

Uchwała nr 185/XXI/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2011 - DOCU185-XXI-2008.doc

Uchwała nr 186/XXI/2008 w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Praszka za 2007 rok - DOCU186-XXI-2008.doc, załącznik do uchwały - PDFZU186-XXI-2008.pdf

Uchwała nr 187/XXI/2008 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej wniesienia przez Burmistrza Praszki aportu w formie środka trwałego - DOCU187-XXI-2008.doc

Uchwała nr 188/XXI/2008 w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie - DOCU188-XXI-2008.doc

Uchwała nr 189/XXI/2008 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu Odnowa Wsi przez sołectwo Wierzbie - DOCU189-XXI-2008.doc

Uchwała nr 190/XXI/2008 w sprawie zbycia działek niezabudowanych , położonych w Praszce przy ul. A. Mickiewicza i ul. Kolorowej - DOCU190-XXI-2008.doc
 

Wersja XML