Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

20. Sesja XX z dnia 27 sierpnia 2008 roku

Uchwała nr 180/XX/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok - DOCUchwała nr 180/XX/2008

Uchwała nr 181/XX/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2011 - DOCUchwała nr 181/XX/2008

Uchwała nr 182/XX/2008 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na remont kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Strojec w ciągu drogi powiatowej nr 1918 O Strojec - Kościeliska - DOCUchwała nr 182/XX/2008

Uchwała nr 183/XX/2008 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „ Aktywność, nauka, zabawa – program zajęć dodatkowych realizowanych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Praszka” w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -DOCUchwała nr 183/XX/2008
 

Wersja XML

Urząd Miejski w Praszce
ul. Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka
tel. 34 359-10-09
fax 34 359-24-69
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 8063232
w tym miesiącu: 29704
dzisiaj: 3821

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1