Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

18. Sesja XVIII z dnia 26 czerwca 2008 roku

Uchwała nr 172/XVIII/2008 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Program aktywizacji społeczno- zawodowej bezrobotnych w Gminie Praszka – fenix” w ramach priorytetu VII, działania 7.1 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji w poddziałaniu 7.1.1 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej programu operacyjnego kapitał ludzki, współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego - DOCUchwała nr 172/XVIII/2008

Uchwała nr 173/XVIII/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok - DOCUchwała nr 173/XVIII/2008

Uchwała nr 174/XVIII/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka - DOCUchwała nr 174/XVIII/2008

Uchwała nr 175/XVIII/2008 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli - DOCUchwała nr 175/XVIII/2008

Uchwała nr 176/XVIII/2008 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - DOCUchwała nr 176/XVIII/2008

Wersja XML