Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

17. Sesja XVII z dnia 29 maja 2008 roku

Uchwała nr 167/XVII/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok - DOCU167-XVII-2008.doc

Uchwała nr 168/XVII/2008 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - DOCU168-XVII-2008.doc

Uchwała nr 169/XVII/2008 w sprawie w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy - DOCU169-XVII-2008.doc

Uchwała nr 170/XVII/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru przyjęcia flagi Gminy Praszka - DOCU170-XVII-2008.doc

Uchwała nr 171/XVII/2008 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu Odnowa Wsi przez sołectwo Strojec - DOCU171-XVII-2008.doc

Wersja XML