Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

14. Sesja XIV z dnia 29 stycznia 2008 roku

Uchwała nr 137/XIV/2008 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2008 rok - DOCUchwała nr 137/XIV/2008

Uchwała nr 138/XIV/2008 w sprawie opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych - DOCUchwała nr 138/XIV/2008

Uchwała nr 139/XIV/2008 w sprawie ustanowienia i szczególnych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - DOCUchwała nr 139/XIV/2008

Uchwała nr 140/XIV/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie , wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Praszka - DOCUchwała nr 140/XIV/2008

Uchwała nr 141/XIV/2008 w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej wniesienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Praszka aportu w postaci nieruchomości gruntowych do Energii Praszka Sp. z o. o. w Praszce - DOCUchwała nr 141/XIV/2008

Uchwała nr 142/XIV/2008 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce - DOCUchwała nr 142/XIV/2008

Wersja XML