Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

13. Sesja XIII z dnia 28 grudnia 2007 roku

Uchwała nr 130/XIII/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok - DOCUchwała nr 130/XIII/2007, załączniki do uchwały - ZIPZałączniki do uchwała nr 130/XIII/2007

Uchwała nr 131/XIII/2007 w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym - DOCUchwała nr 131/XIII/2007

Uchwała nr 132XIII/2007 w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom - DOCUchwała nr 132/XIII/2007

Uchwała nr 133/XIII/2007 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2007 rok - DOCUchwała nr 133/XIII/2007

Uchwała nr 134/XIII/2007 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2011 - DOCUchwała nr 134/XIII/2007

Uchwała nr 135/XIII/2007 w sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryteria i tryb przyznawania nagród - DOCUchwała nr 135/XIII/2007

Uchwała nr 136/XIII/2007 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Praszka - DOCUchwała nr 136/XIII/2007

Wersja XML