Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

12. Sesja XII z dnia 29 listopada 2007 roku

Uchwała nr 116/XII/2007 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2007 rok - DOCUchwała nr 116/XII/2007

Uchwała nr 117/XII/2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
- DOCUchwała nr 117/XII/2007

Uchwała nr 118XII/2007 w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Praszce - DOCUchwała nr 118/XII/2007

Uchwała nr 119/XII/2007 w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2008 rok - DOCUchwała nr 119/XII/2007, zalacznik do uchwały - DOCZałącznik do uchwały nr 119/XII/2007

Uchwała nr 120/XII/2007 w sprawie sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2008 - DOCUchwała nr 120/XII/2007

Uchwała nr 121/XII/2007 w sprawie w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej pobierania oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso - DOCUchwała nr 121/XII/2007

Uchwała nr 122/XII/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości - DOCUchwała nr 122/XII/2007

Uchwała nr 123/XII/2007 w sprawie podatku od środków transportowych- DOCUchwała nr 123/XII/2007

Uchwała nr 124/XII/2007 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia stawki, zasad ustalenia, poboru i terminu płatności oraz zwolnień od tej opłaty - DOCUchwała nr 124/XII/2007

Uchwała nr 125/XII/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z pomieszczeń placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Praszka - DOCUchwała nr 125/XII/2007

Uchwała nr 126/XII/2007 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącej wyłączenia ze struktury Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu Przyszpitalnej Przychodni Ginekologiczno-Położniczej - DOCUchwała nr 126/XII/2007

Uchwała nr 127/XII/2007 w sprawie złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. przez Sekretarza Miasta i Gminy Praszka Krzysztofa Pietrzyńskiego - DOCUchwała nr 127/XII/2007

Uchwała nr 128/X/2007 złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. przez Skarbnika Miasta i Gminy Praszka Małgorzatę Zawis - DOCUchwała nr 128/XII/2007

Uchwała nr 129/XII/2007 obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2008 rok - DOCUchwała nr 129/XII/2007

Wersja XML