Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

10. Sesja X z dnia 25 września 2007 roku

Uchwała nr 91/X/2007 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce - DOCUchwała nr 91/X/2007

Uchwała nr 92/X/2007 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce - DOCUchwała nr 92/X/2007

Uchwała nr 93/X/2007 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2007 rok - DOCUchwała nr 93/X/2007

Uchwała nr 94/X/2007 w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Praszka za 2006 rok  - DOCUchwała nr 94/X/2007, załącznik do uchwały - PDFZałącznik do Uchwały nr 94/X/2007

Uchwała nr 95/X/2007 w sprawie preferencji dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Praszka - DOCUchwała nr 95/X/2007

Uchwała nr 96/X/2007 w sprawie wystąpienia Gminy Praszka ze Związku Gmin Śląska Opolskiego - DOCUchwała nr 96/X/2007

Uchwała nr 97/X/2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie- DOCUchwała nr 97/X/2007

Uchwała nr 98/X/2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu - DOCUchwała nr 98/X/2007

Uchwała nr 99/X/2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Praszka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę - DOCUchwała nr 99/X/2007

Uchwała nr 100/X/2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Praszka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zajętej pod ul. T. Kościuszki w Praszce - DOCUchwała nr 100/X/2007

Uchwała nr 101/X/2007 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zajętej pod ul. T. Kościuszki w Praszce - DOCUchwała nr 101/X/2007

Uchwała nr 102/X/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce - DOCUchwała nr 102/X/2007

Uchwała nr 103/X/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Praszce - DOCUchwała nr 103/X/2007

Wersja XML