Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

42. Sesja XLII z dnia 15 września 2006 roku

Uchwała nr 323/XLII/2006 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2006 rok - DOCUchwała nr 323/XLII/2006

Uchwała nr 324/XLII/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006-2009 - DOCUchwała nr 324/XLII/2006

Uchwała nr 325/XLII/2006 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu - DOCUchwała nr 325/XLII/2006

Uchwała nr 326/XLII/2006 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Praszka - DOCUchwała nr 326/XLII/2006

Uchwała nr 327/XLII/2006 w sprawie uchwalenia planu gospodarki odpadami Gminy Praszka - DOCUchwała nr 327/XLII/2006, załącznik do uchwały - ZIPZałącznik do uchwały nr 327/XLII/2006

Uchwała nr 328/XLII/2006 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Praszka do zawarcia porozumienia z Gminą Gorzów Śląski i Gminą Radłów - DOCUchwała nr 328/XLII/2006

Uchwała nr 329/XLII/2006 w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na urządzenie terenów zieleni - DOCUchwała nr 329/XLII/2006

Uchwała nr 330/XLII/2006 w sprawie sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym - DOCUchwała nr 330/XLII/2006

Wersja XML