Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

37. Sesja XXXVII z dnia 26 stycznia 2006 roku

Uchwała nr 272/XXXVII/2006 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Praszka na 2006 rok - DOCUchwała nr 272/XXXVII/2005

Uchwała nr 273/XXXVII/2006 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - DOCUchwała nr 273/XXXVII/2005

Uchwała nr 274/XXXVII/2006 w sprawie uchylenia uchwały o zabezpieczeniu środków finansowanych na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Praszka - DOCUchwała nr 274/XXXVII/2005

Uchwała nr 275/XXXVII/2006 w sprawie zbycia działki niezabudowanej położonej w Przedmościu, stanowiącej własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego nr GGP.III.GCh.7710-II-22/2001 z dnia 21 czerwca 2001 r. - DOCUchwała nr 275/XXXVII/2005

Wersja XML