Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

35. Sesja XXXV z dnia 24 listopada 2005 roku

Uchwała nr 258/XXXV/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2005 rok - DOCUchwała nr 258/XXXV/2005 (99,00KB)

Uchwała nr 259/XXXV/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2005 rok - DOCUchwała nr 259/XXXV/2005 (84,00KB)

Uchwała nr 260/XXXV/2005 w sprawie podatku od środków transportowych - DOCUchwała nr 260/XXXV/2005 (181,50KB)

Uchwała nr 261/XXXV/2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości - DOCUchwała nr 261/XXXV/2005 (80,00KB)

Uchwała nr 262/XXXV/2005 w sprawie zasad i trybu korzystania z pomieszczeń placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Praszka - DOCUchwała nr 262/XXXV/2005 (74,50KB)

Uchwała nr 263/XXXV/2005 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania - DOCUchwała nr 263/XXXV/2005 (159,50KB)

Uchwała nr 264/XXXV/2005 w sprawie uchwalenia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok - DOCUchwała nr 264/XXXV/2005 (1,09MB)