Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

36. Sesja XXXVI z dnia 28 grudnia 2005 roku

Uchwała nr 265/XXXVI/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2005 rok - DOCUchwała nr 265/XXXVI/2005

Uchwała nr 266/XXXVI/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2005 rok - DOCUchwała nr 266/XXXVI/2005

Uchwała nr 267/XXXVI/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2005 rok - DOCUchwała nr 267/XXXVI/2005

Uchwała nr 268/XXXVI/2005 w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Praszce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - DOCUchwała nr 268/XXXVI/2005

Uchwała nr 269/XXXVI/2005 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2006 - DOCUchwała nr 269/XXXVI/2005

Uchwała nr 270/XXXVI/2005 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2009 - DOCUchwała nr 270/XXXVI/2005

Uchwała nr 271/XXXVI/2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty przy sprzedaży na cele mieszkaniowe na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność - DOCUchwała nr 271/XXXVI/2005

Wersja XML