Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

32. Sesja XXXII z dnia 30 sierpnia 2005 roku

Uchwała nr 237/XXXII/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2005 rok - DOCUchwała nr 237/XXXII/2005

Uchwała nr 238/XXXII/2005 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego- DOCUchwala nr 238/XXXII/2005

Uchwała nr 239/XXXII/2005 w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska Gminy Praszka - DOCUchwala nr 239/XXXII/2005, załącznik do uchwały - ZIPZałącznik do uchwaly nr 239/XXXII/2005

Uchwała nr 240/XXXII/2005 w sprawie ustalenia opłaty za składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku śmieci - DOCUchwala nr 240/XXXII/2005

Uchwała nr 241/XXXII/2005 w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - DOCUchwala nr 241/XXXII/2005

Uchwała nr 242/XXXII/2005 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach zadań własnych na dożywianie uczniów - DOCUchwala nr 242/XXXII/2005
Wersja XML