Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

29. Sesja XXIX z dnia 13 maja 2005 roku

Uchwała nr 217/XXIX/2005 w sprawie zawarcia umowy konsorcjalnej dotyczącej realizacji Projektu ”Modernizacja systemu grzewczego na terenie Miasta Praszki" oraz programu gazyfikacji Miasta i Gminy Praszka - DOCUchwała Nr 217/XXIX/2005, załącznik do uchwały - DOCZałącznik do uchwały Nr 217/XXIX/2005

Uchwała nr 218/XXIX/2005 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego - DOCUchwała Nr 218/XXIX/2005, załącznik do uchwały - DOCZałącznik do uchwały Nr 218/XXIX/2005

Uchwała nr 219/XXIX/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2005 rok- DOCUchwała Nr 219/XXIX/2005

Uchwała nr 220/XXIX/2005 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - DOCUchwała Nr 220/XXIX/2005

Uchwała nr 221/XXIX/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2005 rok - DOCUchwała Nr 221/XXIX/2005

Uchwała nr 222/XXIX/2005 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej na karcie mapy 2d.4 obrębu Praszka jako działka nr 114 o powierzchni 18 m2 - DOCUchwała Nr 222/XXIX/2005

Uchwała nr 223/XXIX/2005 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej na karcie mapy 5 obrębu Przedmość jako 1/2 część działki nr 870 o pow. 0,0700 ha stanowiącej własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego nr RR.IV.TM.7710-II-9/05 z dnia 10 marca 2005 r. - DOCUchwała Nr 223/XXIX/2005

Uchwała nr 224/XXIX/2005 sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - DOCUchwała Nr 224/XXIX/2005

Uchwała nr 225/XXIX/2005 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - DOCUchwała Nr 225/XXIX/2005

Uchwała nr 226/XXIX/2005 w sprawie odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - DOCUchwała Nr 226/XXIX/2005

Uchwała nr 227/XXIX/2005 w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - DOCUchwała Nr 227/XXIX/2005
Wersja XML