Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

28. Sesja XXVIII z dnia 28 kwietnia 2005 roku

Uchwała nr 205/XXVIII/2005 w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Praszce - DOCUchwała Nr 205/XXVIII/2005

Uchwała nr 206/XXVIII/2005 w sprawie wyrażenia woli nabycia udziałów w spółce z o.o. „ENERGIA PRASZKA” - DOCUchwała Nr 206/XXVIII/2005

Uchwała nr 207/XXVIII/2005 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Praszce - DOCUchwała Nr 207/XXVIII/2005

Uchwała nr 208/XXVIII/2005 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce - DOCUchwała Nr 208/XXVIII/2005

Uchwała nr 209/XXVIII/2005 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mijesko-Gminnego Ośrodka Kultury w Praszce - DOCUchwała Nr 209/XXVIII/2005

Uchwała nr 210/XXVIII/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2005 rok - DOCUchwała Nr 210/XXVIII/2005

Uchwała nr 211/XXVIII/2005 w sprawie zbycia działki z zabudowaniami, położonej w Kowalach, stanowiącej własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG.IV.7228/XXIX/33/93 z dnia 18.03.1993 roku. - DOCUchwała Nr 211/XXVIII/2005

Uchwała nr 212/XXVIII/2005 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem placówki oświatowej lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom. - DOCUchwała Nr 212/XXVIII/2005

Uchwała nr 213/XXVIII/2005 w sprawie dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły liczącej 7 i więcej oddziałów i wicedyrektora szkoły - DOCUchwała Nr 213/XXVIII/2005

Uchwała nr 214/XXVIII/2005 w sprawie o zamiarze likwidacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Praszce - DOCUchwała Nr 214/XXVIII/2005

Uchwała nr 215/XXVIII/2005 o nadaniu Panu ALOJZEMU ŻÓŁTASZKOWI Honorowego Obywatelstwa Miasta Praszki - DOCUchwała Nr 215/XXVIII/2005

Uchwała nr 216/XXVIII/2005 o nadaniu Panu JÓZEFOWI GÓRECKIEMU Honorowego Obywatelstwa Miasta Praszki - DOCUchwała Nr 216/XXVIII/2005

Wersja XML