Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

27. Sesja XXVII z dnia 7 marca 2005 roku

Uchwała nr 200/XXVII/2005 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - DOCUchwała Nr 200/XXVII/2005

Uchwała nr 201/XXVII/2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Praszce - DOCUchwała Nr 201/XXVII/2005

Uchwała nr 202/XXVII/2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Praszce - DOCUchwała Nr 202/XXVII/2005

Uchwała nr 203/XXVII/2005 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2005 rok - DOCUchwała Nr 203/XXVII/2005

Uchwała nr 204/XXVII/2005 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Praszka - DOCUchwała Nr 204/XXVII/2005
Wersja XML

Urząd Miejski w Praszce
ul. Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka
tel. 34 359-10-09
fax 34 359-24-69
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 8063204
w tym miesiącu: 29676
dzisiaj: 3793

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1