Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

26. Sesja XXVI z dnia 24 lutego 2005 roku

Uchwała nr 192/XXVI/2005 w sprawie zmian do uchwały budżetowej miasta i gminy Praszka na 2005 rok - DOCUchwała Nr 192/XXVI/2005

Uchwała nr 193/XXVI/2005 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Praszka na 2005 rok - DOCUchwała Nr 193/XXVI/2005

Uchwała nr 194/XXVI/2005 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Praszka na 2005 rok - DOCUchwała Nr 194/XXVI/2005

Uchwała nr 195/XXVI/2005 w sprawie środków finansowych na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Praszka - DOCUchwała Nr 195/XXVI/2005

Uchwała nr 196/XXVI/2005 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Praszka - DOCUchwała Nr 196/XXVI/2005, załącznik do uchwały - ZIPZałącznik do uchwały Nr 196/XXIV/2005

Uchwała nr 197/XXVI/2005 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania - DOCUchwała Nr 197/XXVI/2005

Uchwała nr 198/XXVI/2005 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem placówki oświatowej lub pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom - DOCUchwała Nr 198/XXVI/2005

Uchwała nr 199/XXVI/2005 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w publicznym przedszkolu - DOCUchwała Nr 199/XXVI/2005
Wersja XML