• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

25. Sesja XXV z dnia 8 lutego 2005 roku

Uchwała nr 188/XXV/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Praszka na lata 2003 – 2007 - DOCUchwała Nr 188/XXV/2005

Uchwała nr 189/XXV/2005 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych - DOCUchwała Nr 189/XXV/2005

Uchwała nr 190/XXV/2005 w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli - DOCUchwała Nr 190/XXV/2005

Uchwała nr 191/XXV/2005 w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - DOCUchwała Nr 191/XXV/2005
Wersja XML

Urząd Miejski w Praszce
ul. Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka
tel. 34 359-10-09
fax 34 359-24-69
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7764997
w tym miesiącu: 61089
dzisiaj: 1664