Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

24. Sesja XXIV z dnia 28 grudnia 2004 roku

Uchwała nr 182/XIV/2004 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Praszka na 2005 rok - DOCUchwała Nr 182/XXIV/2004, załączniki do uchwały - ZIPZałączniki do uchwały Nr 182/XXIV/2004

Uchwała nr 183/XXIV/2004 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2004 rok - DOCUchwała Nr 183/XXIV/2004

Uchwała nr 184/XXIV/2004 w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Praszce - DOCUchwała Nr 184/XXIV/2004

Uchwała nr 185/XXIV/2004 w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2005 - DOCUchwała Nr 185/XXIV/2004

Uchwała nr 186/XXIV/2004 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy - DOCUchwała Nr 186/XXIV/2004

Uchwała nr 187/XXIV/2004 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w publicznym przedszkolu - DOCUchwała Nr 187/XXIV/2004
Wersja XML